"Het Columbusmodel is een inzichtelijk en praktisch model over een onderwerp dat steeds ingewikkelder lijkt te worden."

Het Columbusmodel gaat uit van de metafoor van de ontdekkingsreis. In het boek Digitale Intelligentie wordt het model als volgt toegelicht:

"Het grootste verschil met alle bestaande modellen is dat het samenhang en hiërarchie aanbrengt. Niet alle vaardigheden hebben namelijk hetzelfde gewicht. Alle vaardigheden worden in relatie gebracht met kenmerkende ontwikkelingen van de 21e eeuw. Ten opzichte van het model van Kennisnet/SLO zijn er nog twee andere verschillen.

Het Columbusmodel kent twaalf vaardigheden en niet elf. De twaalfde vaardigheid noemen wij ondernemendheid. Deze heeft naar onze mening zelfstandige betekenis. Het andere in het oog springende verschil is dat de term ‘probleem oplossen’ is vervangen door het begrip ‘droomdenken’. Probleem oplossen is naar onze mening te algemeen. Het begrip ‘droomdenken’ heeft een directe relatie met de belangrijkste vraagstukken van de 21e eeuw en biedt een eigentijdse denkwijze om vraagstukken van vandaag te benaderen.

Niet alle vaardigheden zijn even belangrijk. Stel je voor dat iemand op expeditie gaat naar de Noordpool. Hij is er nog nooit geweest en weet er niets van. Wij moeten hem voorbereiden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat hij een goede fysieke conditie krijgt en we leren hem vissen en skiën. Hij maakt kennis met sledehonden en bekwaamt zich in het navigeren op de sterren. Hij herkent gevaar en leert schieten, mocht hij een ijsbeer tegenkomen. Dat klinkt behoorlijk compleet. Toch? Nee. Want als we hem niet vertellen dat het er godsgruwelijk koud is, dan heeft hij niets aan al deze vaardigheden. De dominante eigenschap van de Noordpool is dat het er koud is. Alle vaardigheden moeten worden getraind in de kou.

Iets soortgelijks geldt voor 21e-eeuwse vaardigheden. De 21e eeuw is net zo dynamisch als de Noordpool koud is. Die veranderdynamiek is de dominante eigenschap van onze tijd. Bij alles wat we doen en leren, moeten we hiervan doordrongen zijn. Het betekent dat we allereerst moeten leren omgaan met snelle veranderingen door wendbaar te zijn. Dit komt tot uiting in een alerte omgevingsbewustheid en het vermogen om te anticiperen op het onverwachte."

Veel beeldmateriaal en teksten over het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden zijn via een creative commons-licentie beschikbaar via de website www.digitaleintelligentie.nl.