Een band voor het leven: First friendraising, then fundraising.

Hans Hoornstra was een van de eersten die grote kansen zag voor onderwijsinstellingen op het terrein van alumnirelaties (1996). Hij deed het nodige onderzoek en schreef samen met prof. dr. Geert Sanders het boekje Een band voor het leven (2007), dat altijd nog door veel onderwijsinstellingen gebruikt wordt om zich te oriënteren. Geert Sanders was de eerste directeur van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen en een van de eerste succesvolle fondsenwervers voor universiteiten in Nederland.

Alumnirelaties hebben zich in het Nederlandse taalgebied sindsdien maar traag ontwikkeld. De meeste universiteiten hebben inmiddels wel een professionele afdeling alumnirelaties en fondsenwerving. Hogescholen blijven - enige uitzonderingen daargelaten - ver achter en ook in het middelbaar beroepsonderwijs is veel missiewerk te verrichten.

Jaarlijks organiseert Hoornstra nog de Nationale Studiedag Alumnirelaties, die ook wordt aangekondigd op de site van Like2Share. Deze dag staat in het teken van bewustwording en deelnemers maken kennis met de elementaire wetmatigheden van het opstarten van alumnibeleid binnen het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs.

een_band_voor_het_leven_high_res_1.1.pdf