De Stichting Digitale Overheid mobiliseert jaarlijks 1.000 ambtenaren rond het thema future work skills op de dag van de Digitale Overheid.

De Stichting Digitale Overheid is een non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, die een bijdrage wil leveren aan de digitalisering van de overheid. De stichting doet dit door het stimuleren van sociale innovatie. Want nu hard- en software en standaarden binnen de overheid langzamerhand op orde komen, is de vertragende factor inmiddels de mens. Medewerkers zijn onvoldoende toegerust om nieuwe werkwijzen te omarmen. Het ontbreekt aan wendbaarheid.

De stichting organiseert jaarlijks de Dag van de Digitale Overheid, waar ca. 1.000 ambtenaren aan deelnemen. Daarnaast is er de Academie Digitale Overheid: een online leeromgeving voor (semi-)ambtenaren, waarbij de future work skills en digitale geletterdheid centraal staan.

Hans Hoornstra is de voorzitter van de stichting en een van de initiatiefnemers van deze Academie.

Ben TIggelaar tijdens zijn keynote op de Dag van de Digitale Overheid 2019 in Rotterdam.