" Hoornstra kapt wat bomen, zodat je het bos weer kan zien. Hij spreekt de taal van het onderwijs."

De 21e-eeuwse vaardigheden staan volop in de belangstelling. De voorstellen van Curriculum.nu zijn goeddeels overgenomen door de minister en het lijkt een kwestie van tijd dat Digitale Geletterdheid formeel opgenomen gaat worden in het curriculum.

Maar het wordt er niet makkelijker op. Hoe verhouden de zogenoemde brede vaardigheden zich tot digitale geletterdheid? Zie jij door de bomen het bos nog?

Hans Hoornstra is de bedenker van het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Het model is een praktisch toepasbaar en biedt houvast doordat het samenhang en hiërarchie aanbrengt in de wirwar van vaardigheden. Zijn visie is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijsinnovatie.

Hoornstra is goed ingevoerd in het onderwijs. Opgeleid als docent kunstgeschiedenis en tekenen, gaf hij direct na zijn afstuderen enkele jaren les aan de Kunstacademie in Maastricht. Hij adviseerde tal van hogescholen op het terrein van alumnibeleid met betrekking tot relatiebeheer, communicatie en marketing. Nadien startte hij samen met Dieter Möckelmann het bedrijf Like2Share op. Het bedrijf is actief in de hele onderwijskolom en houdt zich bezig met de impact van technologie op leren. Ze organiseren jaarlijks tal van trainingen, beurzen en congressen over toekomstgericht onderwijs. Recent (september 2019) richtte Hans met Dieter het bedrijf Like2Teach op, dat een oplossing biedt voor scholen met een lerarentekort door middel van afstandsonderwijs.