"Hoornstra is bekend met de uitdagingen van een digitale overheid. Als geen ander kan hij uitleggen wat nodig is voor deze transitie."

De overheid verandert ingrijpend. Digitalisering leidt tot andere processen waardoor een beroep wordt gedaan op nieuwe vaardigheden bij ambtenaren. Het is geen sinecure om medewerkers te enthousiasmeren en mee te krijgen in deze onontkoombare transformatie. Vaak wordt het aanleren van digitale skills overbelicht maar ontbreekt het bij medewerkers aan een gevoel van urgentie. Knoppentrainingen beklijven niet.

Het ontbreekt vaak aan inzicht en overzicht. Welke nieuwe vaardigheden zijn nu het belangrijkste en hoe ontwikkelen we deze?

Hoornstra biedt verrassende en praktisch toepasbare inzichten, waarmee overheden de wendbaarheid van medewerkers kunnen vergroten. Het Columbusmodel van 21e-eeuwse vaardigheden brengt samenhang en hiërarchie in de zogenoemde future work skills. Zijn visie is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van de overheid.

Als voorzitter van de Stichting Digitale Overheid is Hoornstra een van de drijvende krachten achter de Dag van de Digitale Overheid, die jaarlijks in de maand mei/juni wordt georganiseerd. Hoornstra zit met verschillend overheden aan tafel waarbij vraagstukken rond het toerusten van medewerkers met de zogenoemde Future Work Skills centraal staan. De Stichting waar Hans leiding aan geeft, is bovendien verantwoordelijk voor de Academie Digitale Overheid. Een online leerplatform dat volledig is ingericht om ambtenaren kennis te laten maken met Digitale Geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden.

digitale-intelligentie-hans-hoornstra inkijkexemplaar.pdf
inkijkexemplaar Digitale Intelligentie